Wymagane dokumenty

Kancelaria parafialna jest czynna we wszystkie dni powszednie oprócz niedziel, świąt i pierwszych piątków miesiąca przed Mszą Świętą lub bezpośrednio po niej. W razie pogrzebu można się kontaktować w każdej chwili. W sprawie spisania protokołu przedślubnego z narzeczonymi należy się umówić na konkretny termin telefonicznie (601 096 002).

Do chrztu:

 • Akt urodzenia dziecka
 • Dane rodziców: imiona i nazwiska (u matki nazwisko panieńskie), daty i miejsca urodzenia oraz imiona dziadków
 • Data i miejsce ślubu rodziców dziecka (najlepiej mieć przy sobie akt ślubu)
 • Dane rodziców chrzestnych: imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adres zamieszkania

Do ślubu:

 • Aktualny, to jest z datą do 6 miesięcy wstecz odpis metryki chrztu
 • Dowody osobiste lub inne dokumenty stwierdzające tożsamość
 • Ostatnie świadectwo katechizacji lub indeks
 • Świadectwo bierzmowania
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej oraz z poradni rodzinnej
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego z datą do 6 miesięcy wstecz (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny niósł ze sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 • Akt zgonu współmałżonka, jeśli któreś z narzeczonych jest wdowcem lub wdową

Do bierzmowania:

 • Świadectwo chrztu
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub indeks
 • W przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Do pogrzebu:

 • Akt zgonu
 • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)